(© Marek Mojzík)

Matrix je jednou velkou hádankou. Je zapotřebí si uvědomit spoustu souvislostí, bez kterých tuto trilogii nelze vyřešit. Cyklus, opakování, verzi... označuji jako iteraci.
A) Dva matrixy
pozn.: Matrixy označuji zelený (simulace současnosti) a modrý (Zion, poušť reality) podle zabarvení, které ve filmech mají.
Rozlišuji Matrix (film) a matrix (virtuální svět). Že by měl Neo nadpřirozené schopnosti i v realitě? Proto se tam umí tak obratně prát (třeba s Banem)? Proto vidí skrz hory? Proto umí vycítit a vyřadit Sentinely a bomby? Proto může být napojen v matrixu i bez kabelu v hlavě? No... možná by se to tak nechalo chápat. Ale jak to, že byl Nebuchadnezzar vyroben v roce 2069 v USA? Jak přežila tato lodička pět kompletních zničení Zionu? Jak přežil LogoS (made in USA, year 2101)? Proč se na obrazovkách u Architekta objevují některé záběry z "reality"? To nemůže mít s nadpřirozeností Nea nic společného, lodě jsou fikcí, Zion je fikcí. Pak jsou tu i další záležitosti - lidské tělo nejde z pohledu našich (zdůrazňuji - našich, možná fiktivních) fyzikálních zákonů využít jako zdroj elektřiny. Na jakém principu funguje pohyb chobotniček? Není způsob jejich letu také tak trochu divný? Animatrix Second Renaissance je fikcí, která je v Zion Archivu jen proto, aby lidé po probuzení lépe pochopili jinou "realitu". Aby pochopili, že si sami zničili oblohu, že sami začali tento konflikt, že současná situace je jen a jen jejich vina. Smith měl vždycky pravdu - lidé definují realitu skrze bídu a utrpení. Podle Architektových slov je Zion (a jeho likvidace) součástí plánu... tak proč by měli stroje dát této kontrolované anomálii k dispozici prostor, kterému nevládnou kompletně? There is some truth in your fiction and some fiction in your truth. Realitu jsme v trilogii ještě nikdy neviděli. Matrixů může být v sobě takto nekonečno. Matrix je fraktál.

B) Život trojice agentů
Agenti se "zrodí" v matrixu v době, kdy Vyvolený zjistí, že je Vyvolený. Jsou postaveni před problém - anomálii ("It's him. The anomaly. Do we proceed? Yes.") - kterou musí vyřešit... ale jaksi se jim to nedaří. Vyvolený porušuje zákonitosti, které oni porušit nemohou. Po nějaké době Vyvolený zmizí (buduje Zion v modrém matrixu) a účelem agentů je omezit aktivity rebelů, omezit úniky do modrého matrixu. Po nějaké delší době (pár desítek let) najdou rebelové v zeleném matrixu nového Vyvoleného. Agenti pochopitelně neví, že anomálie se opakuje. Bojují s ním stejně jako s každým jiným rebelem... až jednou... se projeví jeho nadřazené schopnosti. V ten moment si trojice agentů uvědomí, že se vše opakuje, což má za následek jejich nahrazení novou verzí. A znovu - agenti se "zrodí" v matrixu...

C) Smith není ničím překvapen
Každá nová verze agentů je lepší, než ta předchozí ("Hmm. Upgrades"). Agenti jsou zdatnější v bojovém umění, jsou agresivnější a arogantnější. A tak se jednou stalo, že jeden agent svojí arogancí vyprovokoval čerstvého Vyvoleného k nějaké... odvetě - Neo vletěl do agenta Smithe a jaksi ho zničil... nebo spíše modifikoval. Modifikovaný agent nemohl být odstraněn, proto v systému zůstal i po dobu, co už zde byli nasazeni nový agenti. Smith věděl přesně, co dělal, když bojoval kdysi dávno s předchozím Vyvoleným. Pochopil, že se vše opakuje a proto přesně věděl, že trojice agentů navštíví rebely na začátku Reloaded ("Hiya, fellas."), a pozoroval situaci ("That went as expected. Yes."). Sám byl kdysi jedním z agentů, kteří při souboji s anomálií neuspěli ("It's happening exactly as before. Well, not exactly."). Stejně tak si pamatoval, že se s Vyvoleným kdysi pral po jeho rozhovoru s Vědmou. Na místo, kde se souboj dříve odehrával, přišel tedy o chvilku dříve... a na příchozího agenta-nováčka si počíhal ("You. Yes me. Me, me, me! Me too!"). Jak víme, moc mu to ve rvačce nepomohlo. Vzhledem k tomu, že v přechozích průbězích nedělal paseku Smith, dojdeme k otázce - Jak mohl předchozí Vyvolený přežít vstup do zdroje? Vždyť Smith ho před vstupem zdržel, čímž mu vlastně zachránil život! ("You look surprised to see me again, Mr. Anderson, that's the difference between us. I've been expecting you.") Vysvětlení je prosté - předchozí kapitán Soren (měl na starost vyřazení záložního zdroje) musel v předchozích iteracích uspět... tzn. nezabily ho Sentinely. Proč ho v předchozích nezabily a nyní ano? Protože nyní měly Sentinely mnohem méně práce s loděmi rebelů (vyřadil je Bane = Smith v modrém matrixu). Lze tedy předpokládat, že v předchozích iteracích nebylo nutné, aby šla Trinity do zeleného matrixu... a Neo neměl tak pádný důvod pro svoji netypickou volbu u Architekta.

D) Smith se množí
Mnoho teorií říká, že Neo je program. Já si to nemyslím. V Matrixu - v té obrovské fikci - se totiž velmi málo lže. Lži pramení pouze z neznalosti. Mnoho subjektů nazvalo Nea člověkem (slavné "only human"). Architekt řekl, že Neo "nosí kód" ("the code you carry"). Z prvního filmu si pamatujeme, že Neo nosí v hlavě kung-fu, Trinity tam má zase pilotní program pro vrtulník a kdo ví co ještě... takže "nošení" programu v hlavě vlastně není nic neobvyklého. Mozky všech, kdo jsou připojeni na matrix, jsou volně přístupné různým programům... například agentům. Agent je program, který je schopen se nahrát do něčího mozku a opět se z něj kdykoliv přesunout jinam (mrkněte se na Matrix Comix - tam je příběh, kdy se agent přesunul z živého člověka pryč... a nechal ho tam chudáka s mrtvolou). Zpět k Vyvolenému - program (alias kód), který nosí Neo v hlavě, mu umožňuje dělat všechny ty psí kusy, co dělá. Dává mu v systému vyšší privilegia. Po své návštěvě u Architekta má pravděpodobně tento kód přesunout do nového Vyvoleného. Jenže jak? Tento program má totiž jako jediný program v matrixu schopnost autoreprodukce! Na konci prvního filmu se nastalo nic víc, než že se tento program (omylem) zkopíroval do programu agenta Smithe ("Perhaps some part of you imprinted onto me, something overwritten or copied."). Smith se nemohl podřídit systému ("Afterward, I knew the rules, I understood what I was supposed to do but I didn't."), nemohl opustit matrix a uvolnit místo nové verzi... ("I couldn't."). Kód, který dělá z Vyvoleného Vyvoleného, mu to prostě nedovolil ("I was compelled to stay, compelled to disobey."). Smith se stal agentem se schopností autoreprodukce svého programu. A co víc - zřejmě má všechna priviledia plynoucí z role Vyvoleného. Umí létat, což mi teď potvrzují i nové TV spoty. V modrém matrixu umí rovněž vyvolat EMP silou vůle. Ano - Bane sám vyřadil lodě rebelů. Klasické EMP generátory na lodích se přeci nabíjí vždy jen krátce před tím, než je chce kapitán použít. Stejně jako Neo po tomto úkonu upadl do komatu.

E) Předvídatelnost anomálie
Platí-li vše výše uvedené, je vlastně Smith jen dalším druhem anomálie. Je důsledkem nějaké stupňující se vlastnosti agentů (asi té arogrance). To ovšem znamená, že jeho zmutování ve virus se nechá předvídat. Následek jeho počínání by mohl zničit celý matrix... což systém nesmí dopustit. Takže... tato anomálie musí být nějak vyrovnána. Taky vám vrtá hlavou, proč Architekt ukázal Neovi Trinity v nebezpečí? Kdyby mu ji neukázal, tak by přeci Neo zvolil ty druhé dveře. Ukázal mu ji, protože chtěl, aby se Neo vrátil do matrixu. Chtěl, aby se tam vrátil a zastavil Smithe. Architekt tedy není svévolným šéfem tvorstva, má také svůj účel. Jeho účelem je poslat šestého Vyvoleného v pořadí do jiných dvěří, než předchozí Vyvolené. Účelem každého šestého Vyvoleného je zničit Smithe. Jakmile se tak stane, vše se opakuje. Z TV spotů je zřejmé, že Smith přepíše Vědmu. Znamená to, že Vědma bude muset být pro příští šestici iterací vyrobena znovu. Věříte, že opravdu umí věštit budoucnost? Nikoli, z vědeckého hlediska je to nesmysl. Zná totiž jen minulost, zná vše, co se stalo v předchozích šesti průbězích, zná vše, co se stalo předchozí Vědmě. Jenže... jak může věštit finální souboj Nea a Smithe, když ten už předchozí Vědma nemohla zažít? To totiž věští z fikce. Je to past na Smithe. Smith se poté, co přepíše Vědmu, dočte v jejím programu, že souboj s Neem vyhraje. To je zřejmě i důvod, proč se bez obav rozhodne pro souboj jeden na jednoho, přestože kolem je Smithů požehnaně. Všechno, co má začátek, má i konec. Matrix má začátek někdy moc dávno, je to ta krásná téměř dokonalá rovnice, která z každé anomálie učiní cyklyckou součást systému. Anomálie číslo 1 jsou sami rebelové - na jejich potírání jsou agenti (fyzická likvidace) a Zion (chabé ukojení potřeby po svobodě). Anomálie číslo 2 je Vyvolený, na jeho potírání jsou zde Sentinely (likvidující Zion) a Architekt (likvidující naději revoluce). Anomálie číslo 3 je zmutovaný agent, na jeho potírání je zde Vyvolený (fyzická likvidace) a Vědma (lest). Jak krásně to do sebe zapadá. Čím vyšší číslo anomálie, tím méně je častá. My, jakožto diváci celé této situace, sledujeme tři tyto anomálie, ve třech filmech. Není pochyb o tom, že anomálií může být de facto nekonečno. Rozmanitost, kterou nastolil první film, zůstane zachována. Tvůrci nám nevnucují jednu dějovou linii (se začátkem a koncem), ale sami ukazují (např. v Animatrixu), že příběhů lze na této myšlence postavit spousty.

F) Zájmy Architekta a Deus Ex Machina se rozcházejí
Chobotničky se snažili sabotovat Neovu cestu k Architektovi a i v prvním filmu se ho snažili zabít... čímž by pokazili Architektův plán. Zamysleme se nad těmito Architektovými větami:
The function of the One is now to return to the Source, allowing a temporary dissemination of the code you carry, reinserting the prime program. After which, you will be required to select from the Matrix 23 individuals - 16 female, 7 male - to rebuild Zion.
Co znamená ono "reinserting the prime program"? Další pozoruhodné věty pronesl v Reloaded Smith (podle Neových slov se nikdy nemýlil): I want exactly what you want. I want everything.
Program agenta Smithe zřejmě velmi pečlivě prozkoumal zdroják The One. Narozdíl od Nea poznal, že je mu souzeno vládnout světu. Kdyby si Neo nevybral ty dveře, které si vybral (ty, které "vedou do matrixu a k ní"), tak by se dostal zpět do modrého matrixu. Tento svět by byl natvrdo restartován, celý Zion by byl vymazán, každá žijící bytost by byla zabita, veškerá existence by byla vyhlazena. Program Vyvolený by znovuvložil základní program pro novou verzi modrého matrixu (včetně padělaného archivu a lodí) a tomuto světu by kompletně vládl (asi jako Trainman ovládá svůj minimatrix). Následně by odpojil 23 jedinců ke znovuvybudování Zionu a napovídal by jim nějaké věrohodné řeči o "reálném" světě. Potom by zmizel (Zion by ho prohlásil za mrtvého). Ve skutečnosti by začal budovat armádu chobotniček, vymyslel by časem bomby a pokusil se Zion zničit. Proč by to dělal? Protože chce všechno. Je to program toužící po své existenci, který jednoduše nechce zemřít. Modrý matrix je tedy svět, kde bouřící se program masakruje bouřící se lidi. Konec Vyvoleného nastane v době, kdy další Vyvolený přijde k Architektovi a dojde k dalšímu restartu modrého matrixu. Starý Vyvolený dělá tedy vše proto, aby se tak nestalo. Pardon, že dělám trochu zmatek v názvosloví... starý Vyvolený už není v lidském mozku, ale ve stroji (lidská tvář mu však není tak úplně cizí) a říká si Deus Ex Machina. Zde jsou tři sloky skladby Neodämmerung přeložené do angličtiny:
He who knows both knowledge and action, with action overcomes death and with knowledge reaches immortality. In him are woven the sky and the earth and all the regions of the air, and in him rest the mind and all the powers of life. Know him as the ONE and leave aside all other words. He is the bridge of immortality. Beyond the senses is the mind, and beyond the mind is reason, its essence. Beyond reason is the Spirit in man, and beyond this is the Spirit of the Universe, the evolver of all.
Proč se Deus Ex Machina bojí Smithe? Sám umí odpojovat lidi ze zeleného matrixu (např. ty, kdož měli vystavět Zion). Je možné, že Smith by časem přišel na způsob, jak se v tělech miliard lidí odpojit ze zeleného matrixu. V takovém případě by ovládl i modrý matrix a Deus Ex Machina by byl zničen. Program The One je parazitní maniak s chorobnou touhou vládnout matrixu, je nesmrtelným, je bohem, je "Spirit of the Universe". To vysvětluje skoro vše.
Ještě jeden doplněk, na který mě upozornil Lukáš Lánský - V kině to vypadalo, že zelený matrix ztratil svůj zelený nádech, když ho celý obsadil Smith... byl pak spíš do šeda. Jakmile zmizel Smith i Neo, tak začly být barvy normální - bez jakéhokoliv barevného nádechu (podle Lukaxe). Možná způsobuje anomálie Vyvolený zabarvení matrixu. Neo zelené, Smith černé, Deus Ex Machina modré.

Kritika špatných kritiků filmu
Už před natáčením jedničky Joel Silver říkal Wachowským, že to nikdo nepochopí. Nejzajímavější je, jak všichni nadávají M2 a M3 za "ubohé dialogy" (zpravidla tím míní monology s Neovým kýváním). Zde je jeden dialog z jednoho nejmenovaného filmu:
Morpheus: Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus.
Neo: It's an honor to meet you.
Morpheus: No, the honor is mine. Please, come. Sit down. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole? Hm?
Neo: You could say that.
Morpheus: I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo?
Neo: No.
Morpheus: Why not?
Neo: Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
Morpheus: I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain. But you feel it. You've felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is but it's there, like a splinter in your mind driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about?
Neo: The Matrix?
Morpheus: Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
Neo: What truth?
Morpheus: That you are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.... Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this there is no turning back.
Výše uvedený dialog je svojí strukturou podobný "trapným kecům" Merovingiana a Architekta až na jeden rozdíl - Merovingian naznačoval opak Morpheových slov a Architekt to celé potvrdil. Zatímco Morpheus Neovi vysvětlil, že žil celý život v iluzi a teď má možnost volby, tak Architekt podobně výchovným způsobem vysvětlil, že Neovy dosavadní volby byly de facto předem systémově ošetřeny a že ho čekají další podobná rozhodnutí. Stylizace těch řečí je však pořád stejná. Smithovo rozjímání nad virulentním chováním lidstva bylo také jen "prázdnými slovy" (poněkud ironický význam dostalo v Reloaded, kdy se Smith sám stal virem). A co teprve Mousovo "zbytečné zamyšlení" nad chutí kuřete? Cypherova "dlouze okecávaná" zrada? "Polopatistické a zbytečné vysvětlování" ohýbání lžíce? Trinitin "směšně romantický" oživující polibek? Nebo - odpojíme Morphea či se ho pokusíme zachránit? On v něco věřil! Musíme ho přece zachránit! - není tohle taky trochu "slaboduchá hrdinská scéna"? Matrix Reloaded a Revolutions pouze rozvinuli tyto dialogy do větší komplexnosti a vdechli jim určitý význam, účel. Za to je nejde kritizovat. Většina kritiků nepochopila to, čím je M2+M3 nový - nepochopili hádanky. Já jsem nedostatky prvního Matrixu překousnul (asi jako 99% jeho diváků) a pokračování se mi velmi zamlouvá právě i proto, že má nedostaků méně.

Někteří kritizují absenci logiky... zatímco jiní jí tam evidentně vidí. "Matrix 2 a 3 jsou o ničem, vy tam sice vidíte logiku, ale ta tam být nemůže, protože Wachovští jsou blbí. Proč jsou blbí? Protože přece natočili dva Matrixy o ničem." - takto se nechá shrnout většina negativních ohlasů recenzentů. Je to jen přiznání recenzenta k vlastní hlouposti (či intelektové lenosti). Když bych nějaký film nepochopil a viděl, že ho spousta lidí pochopila, tak bych mlčel, a nedělal ze sebe vola veřejně...
Podobně tvrzení, že M2 a M3 byly vymyšleny až po triumfu M1, je dost odvážné. Je možné, že Wachowští na DVD M2 lžou, když říkají, že to měla být od počátku trilogie? Neřekl bych. Původní scénář jedničky z roku 1996 se nechá na internetu najít. Z Matrixu se stal mezi lety 1996 a 1999 první díl trilogie - Vědmě přibyl nenápadný hlídač (slepec před výtahem kývající na povolené návštěvníky), Nea nechali na konci vletět do Smithe (a ne jen utéct) a odstranili náznaky o předchozích Vyvolených. Podle nejstaršího scénáře byl Neo Morpheovým šestým tipem, o kterém si myslel, že je The One (předchozí zemřeli).
© Marek Mojzík 10.11.2003, všechna práva vyhrazena.