Marek Mojzík

  • » Úvod
  • » Užitkové programy
  • »

    Počty 2001

  • Tento program Vás vyzkouší z matematiky. Stačí mu zadat, do kolika umíte počítat, jestli umíte násobit, dělit...

    Je to ideální testovací program pro žáky 1. stupně základní školy.